E-learning

Kontakty

Adresa školy

Základná škola
Pavla Horova 16
841 07 Bratislava

Zobraziť na mape

Dôležité telefónne čísla a mailové adresy

Kontakt Telefón E-mail
Sekretariát ZŠ 02 6453 8463 sekretariat@zshorovaba.sk
Riaditeľ ZŠ 02 6477 9056 riaditel@zshorovaba.sk
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ 02 6453 8461

zastupca@zshorovaba.sk

zastupca.zshorovaba@gmail.com (adresa platná v čase karantény)

Vedúca školskej jedálne ZŠ

02 6453 84 62/

0911 121 148

skolskajedalenhorova@gmail.com
Výchovná poradkyňa Mgr. Bauerová   1bauerova@gmail.com
Špeciálna pedagogička Mgr. Sýkoravá 0902 369 696